Figurativa underligheter

Färg är vad jag ser och vad som skapar bilden. Därför föredrar jag att ha en slags verklighet eller modell framför mig när jag målar. Modellen bygger jag upp på ett undermedvetet sätt. Materialet är "Ready Mades".