Sålda figurer

tekniker är akvarell, olja eller tempera och de är sorterade med de senaste överst