Slussen mm

Utomhusmåleri från miljöerna runt Slussen. De två senaste är gjorda under rivningen. Även andra platser i Stockholms City förekommer.

Akvarell på papper är tekniken och oftast Arches block 46x61 cm