Vilseledande figurer

Färg är vad jag ser och vad som skapar bilden. Därför föredrar jag att ha en slags verklighet eller modell framför mig när jag målar. Modellen bygger jag upp av diverse leksaker och annat byggmaterial. Skulpturen rivs efter att den målats av och kvar blir en tolkning av det jag sett.